V JAKÉM VĚKU MŮŽE DÍTĚ ZAČÍT HRÁT NA KYTARU?

To je samozřejmě velmi individuální. Záleží na fyzické i mentální připravenosti dítěte.

Z fyziologického hlediska:

Je podstatné, že mačkání strun vyžaduje vyvinutí určité síly. Prsty dětské ruky jsou v neustálém růstu, a zejména mladší děti (cca 10 let a méně) mají ještě měkké kosti. Proto by při namáhavějších cvičeních mohlo dojít k otlačení kostí članků prstů a zamezit tak jejich růstu!!!

Pokud se rozhodneme začít s hrou u dětí mladších cca 10 let, preferujme hru na prázdných strunách nebo se jich alespoň snažme využívat co nejčastěji.Tyto děti by měly mít kytaru s menším dohmatem (tj. vzdálenost struny od vrcholu 7. pražce, pokud ji rukama zmáčkneme na prvním a posledním hracím poli zároveň; více viz. dohmat).Čím je dohmat menší, tím snazší je strunu zmáčknout. Samozřejmostí je také optimální velikost nástroje(1/4, 1/2, 3/4, 7/8, 1 - plná velikost).

kočka hraje na kytaru

Rozhodně u těchto mladších dětí nezačínejme s kovovými strunami!!! Jejich zmáčknutí je mnohem bolestivější než u strun nylonových a navíc může dojít i k úrazu říznutím o strunu, zapíchnutím struny do oka,... nechci zbytečně strašit, ale stát se to může.

Z hlediska mentální připravenosti:

Orientace na hmatníku, v kytarových značkách, akordových schématech a notových záznamech nebývá u kytary nejsnadnější. Zvláště pokud dítě právě vstřebává abecedu, učí se číst a psát, počítat,... Při hře na kytaru není možné jedním pohledem sledovat všechny úkony zároveň: hra pravé ruky, hra levé ruky a čtení z listu. To vyžaduje jistou automatizaci pohybů, na kterou ještě nebývá mozková hemisféra dítěte připravena.

Je šlechetné, pokud chcete své dítě hudebně vzdělávat. Neklaďte však na dítě nepřiměřené nároky. Pokud je vaším cílem naučit dítě hrát na kytaru, je daleko vhodnější začít u "jednoduššího" nástroje, který může posloužit jako přechod na nástroj obtížnější. Určité základní hudební poznatky (čtení not, rytmus, hudební paměť a představivost, hudební teorie,...) může dítě získat hrou na jakýkoli nástroj.

Ne náhodou se u dětí předškolního a mladšího školního věku začíná hrou na flétnu. Je to totiž velmi praktické: Využívá se lidského dechu, což je asi nejpřirozenější činnost, která má blahodárný účinek na rozvoj pěveckého dýchání a díky hlubokému bráničnímu dýchání má vliv na zdraví celého organismu. Prstoklad je snadno zapamatovatelný a při hře není třeba vyvíjet nějaké velké fyzické usilí. Jednoduché skladbičky se dítě snadno naučí a zapamatuje, aniž by potřebovalo rozumět notám.