Poems

SVLÉKÁ SE NOC

Svléká se noc
hezká je moc
když nezchází nám
dětská víra

Při deckách vína
strach a špína
a tma

Nebeská vina
ach ta je jiná
ať má

korále z křídel
a z démantů háv
a noc jako příděl
půlnočních zpráv

Svléká se noc

hezká je moc

když nezchází nám

STÁLE NESLYŠÍM A NECÍTÍM

osudem nastražené hlasy

Ještě doufám ve víru a hledám smutek krásy
Nechtěl brouka v revíru Ženám utek Hrál si

a pudem vína naléval si

Kleště z papíru Zoufám Růže asi vskutku
Ještě ve víru doufám touže krásy smutku

Pojď, půjdem spolu Někam do zármutku
Z papírových dolů přineseš mi hrudku

celou ze zlata

Ztrácím rozum Píšu v mátohách
Zvláštní je dům Noční obloha:

černá komnata

Jako dvě černá koťata co loví spolu v nocích
jako dívka buclatá jež kroutí sebou v bocích

lovíme se s vášní

Čím to, že nás spoutal hřích
Proč ve věcech tak normálních

bojíme se zvláštních

V hřejivém plášti novodobých existencí
jsme tak zvláštní a navýsost tak tencí

Je to jako droga ono slastné opomíjení
jenom ti ji prodá kdo šťasten po ní není
Na život ji svěří a v rakvi vezme zpátky
v marnivosti věříš na přelíbezné řádky

Hladem zatracené časy

Tepe toulkám ve vínu a nikam neutek Dá si
Dítě touhám ke klavíru žehá ruce v záslib

Kradem omlácené trasy

Takhle zle
dlouho už mi nebylo
Ty vylezlé
cáry Slunce zdobilo

Němá řeč němých tváří
vždy za úsvitu září
V ní vzdáme díky žití
než promluvíme řití

Slyšet je lhát o cítění v necitu
cítit je psát slyšení o věcích tu

Vyhaslé tváře zpěvem němé křičí
Svatozáře šelem ve mne ničí
tím něžným
jedovatým splínem
mé vím nevím

Zapíjíme vínem
cokoli
co
přebolí!

POD JEŘABINAMI

Nebe
krev
a zeleň
jako kobylka mezi dvěma cvrčky v poli
Tak slastně trpící těla šípků
v aleji jeřabin

Nebe je podzimní
ze sazí do šeda
Ten kdo nic nehledá,

odchází

do šeda ze sazí.

Nachází,

kdo hledá.

POEZIE?

A je to zase ta zpívající víla
co mi drze šeptá verše do ucha
Ona dáma která probudila
mé ruce Ta divná předtucha
pochybné pravdivosti psaní
a všeúnavné snahy plout
Ano ta víla! Ta lodní paní
nechce nás obejmout
Ani za svítání
by nedopustila
ta ropucha
zakousnout

a vyplivnout

NÁVRATY

Kafe
startky
kostel klášter
holubi
nebo hrdličky to je jedno
kocovina

Kuřák hledá oheň
básník
leda tak do muzea
vytržen z krajiny dětství
vrací se a pláče
na schodech kde už jen ti holubi
ho slyší ale
vystydlo mu kafe
a tak hledá oheň
aby si vykouřil svý ráno
kdy samota je to jediné
co holubi hrdličky

i Krevkavci

dokážou vnímat