Aneb jak se orientovat mezi kytarovými pražci.

Mnohdy závidím klavíristům klaviaturu pro její přehlednost. Také mají celé tónové spektrum rozprostřené přímo před sebou a možná ani nejsou nuceni tolik otáčet hlavu.

Proto neváhejme, a pro pochopení posloupnosti tónů si nastudujme nejprve klaviaturu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kytarový hmatník je – alespoň co se týče přehlednosti – poněkud komplikovanější. Je to dáno především intervaly mezi jednotlivými strunami. Jsou totiž nepravidelné, kvůli anomálii mezi druhou a třetí strunou (při standardním ladění).

Každé hrací pole na hmatníku představuje z hlediska vzdálenosti jeden půltón. Zatímco na klaviatuře jsou zvýšené či snížené tóny odlišeny pomocí tmavých kláves, kytarový hmatník tyto tóny nijak zásadně vizuálně neodlišuje.

Rozložení všech tónů na hmatníku:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
Rozložení zvýšených tónů na hmatníku:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
Rozložení snížených tónů na hmatníku:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c
c#
d♭
d
d#
e♭
e
f
f#
g♭
g
g#
a♭
a
a#
b
h
c