Praktické informace nejen pro rodiče

PROČ PRÁVĚ KYTARA?

Důvodů se určitě najde mnoho. Pokusím se vyjmenovat ty nejdůležitější:

Nezaměnitelné zvukové vlastnosti, např. barva tónu.

Všestranné využití. Kytaru je možné využít téměř ve všech hudebních žánrech (vážná hudba, folk, rock, jazz, blues, flamenco, hardcore, metal,...).

Relativně rychlé dosažení herních výsledků. Toto je samozřejmě velice individuální, záleží zejména na píli a talentu žáka. Mám teď na mysli drobné výsledky, které nás povzbudí a rozveselí. Např. zvládnutí jednoduchého doprovodu písně pomocí dvou akordů.

Možnost zpěvu při hře. Ne každý nástroj nám umožňuje zpěv během hry.

Snadná přenosnost. Kytara je poměrně lehká, dá se nosit v pouzdru na zádech.

Relativní cenová dostupnost. Ve srovnání s ostatními nástroji patří mezi ty levnější. Alespoň co se týče poměru ceny a kvality.

V JAKÉM VĚKU MŮŽE DÍTĚ ZAČÍT HRÁT NA KYTARU?

To je samozřejmě velmi individuální. Záleží na fyzické i mentální připravenosti dítěte.

Z fyziologického hlediska:

Je podstatné, že mačkání strun vyžaduje vyvinutí určité síly. Prsty dětské ruky jsou v neustálém růstu, a zejména mladší děti (cca 10 let a méně) mají ještě měkké kosti. Proto by při namáhavějších cvičeních mohlo dojít k otlačení kostí članků prstů a zamezit tak jejich růstu!!!

Pokud se rozhodneme začít s hrou u dětí mladších cca 10 let, preferujme hru na prázdných strunách nebo se jich alespoň snažme využívat co nejčastěji.Tyto děti by měly mít kytaru s menším dohmatem (tj. vzdálenost struny od vrcholu 7. pražce, pokud ji rukama zmáčkneme na prvním a posledním hracím poli zároveň; více viz. dohmat).Čím je dohmat menší, tím snazší je strunu zmáčknout. Samozřejmostí je také optimální velikost nástroje(1/4, 1/2, 3/4, 7/8, 1 - plná velikost).

kočka hraje na kytaru

Rozhodně u těchto mladších dětí nezačínejme s kovovými strunami!!! Jejich zmáčknutí je mnohem bolestivější než u strun nylonových a navíc může dojít i k úrazu říznutím o strunu, zapíchnutím struny do oka,... nechci zbytečně strašit, ale stát se to může.

Z hlediska mentální připravenosti:

Orientace na hmatníku, v kytarových značkách, akordových schématech a notových záznamech nebývá u kytary nejsnadnější. Zvláště pokud dítě právě vstřebává abecedu, učí se číst a psát, počítat,... Při hře na kytaru není možné jedním pohledem sledovat všechny úkony zároveň: hra pravé ruky, hra levé ruky a čtení z listu. To vyžaduje jistou automatizaci pohybů, na kterou ještě nebývá mozková hemisféra dítěte připravena.

Je šlechetné, pokud chcete své dítě hudebně vzdělávat. Neklaďte však na dítě nepřiměřené nároky. Pokud je vaším cílem naučit dítě hrát na kytaru, je daleko vhodnější začít u "jednoduššího" nástroje, který může posloužit jako přechod na nástroj obtížnější. Určité základní hudební poznatky (čtení not, rytmus, hudební paměť a představivost, hudební teorie,...) může dítě získat hrou na jakýkoli nástroj.

Ne náhodou se u dětí předškolního a mladšího školního věku začíná hrou na flétnu. Je to totiž velmi praktické: Využívá se lidského dechu, což je asi nejpřirozenější činnost, která má blahodárný účinek na rozvoj pěveckého dýchání a díky hlubokému bráničnímu dýchání má vliv na zdraví celého organismu. Prstoklad je snadno zapamatovatelný a při hře není třeba vyvíjet nějaké velké fyzické usilí. Jednoduché skladbičky se dítě snadno naučí a zapamatuje, aniž by potřebovalo rozumět notám.

JAK VYBRAT KYTARU? JAKÝ DRUH KYTARY MÁM ZVOLIT? KOLIK TO BUDE STÁT? KOUPĚ NOVÉHO NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NEŽ PŮJDEME DO OBCHODU...

Postupujme dle následujících kritérií:

1) Co chci hrát? - Stanovme si cíl.

Španělská kytara - nachází využití zejména v klasické (vážné) hudbě, flamencu, latinsko-americké hudbě, jazzu, folku,...

Jumbo kytara - jazz, blues, folk, rock, country, bluegrass,...

Elektrická kytara - jazz, blues, rock, metal, folk, funky,...

Pozn.: Neberte prosím toto rozdělení nějak striktně. Samozřejmě že každý druh kytary lze využít ve všech žánrech. Jde jen o základní rozdělení podle nejčastějšího využití.

2) Věk - Pokud jde o dítě mladší cca 10 let, nedoporučuji kytaru s kovovými strunami. O tomto tématu pojednávám v oddílu V jakém věku může dítě začít hrát na kytaru?

3) Tělesná velikost - zvolte nástroj, který nejvíce odpovídá vašemu vzrůstu. Velikosti: 1/4, 1/2, 3/4, 7/8, 1 (-plná velikost)

KDE KOUPIT KYTARU?

Máme v zásadě tři možnosti:

1) Klasická prodejna kytar (hudebniny, hudební nástroje)

Asi nejběžnější a nejjednodušší způsob.

Výhody: Rychlost nákupu, zpravidla širší sortiment,...

Nevýhody: Pokud kytarám příliš nerozumíte, můžete podlehnout názoru obchodníka, který někdy myslí jen na svůj byznys. Náhle se objeví "snadná kořist", která problematice vůbec nerozumí a náramně se mu hodí, že se konečně zbaví kytary, kterou už dlouho nemohl prodat.

Také není zanedbatelné, že v některých prodejnách je nadměrný hluk, který může znesnadnit výběr, protože kytaru musíme hlavně poslouchat. Některé prodejny to mají vyřešené pomocí kabinek, ve kterých se můžete zavřít a nic vás neruší.

Pozor na "výrobní" struny! Kytary, které přivezou z výrobny do obchodu, jsou vybaveny "továrními" strunami. Záleží na výrobci, kolik se rozhodne investovat do "prvních" strun. Většinou bývají průměrné až nekvalitní, což může podstatně ovlivnit představu o nejlepším možném zvuku nástroje. Pokud je nástroj v prodejně příliš dlouho, kvalita strun se snižuje. Přispívá k tomu i zkoušení kytary zákazníky se špinavými a propocenými prsty.

Další nevýhodou může být nedodržování optimální péče, kterou nástroj potřebuje. V prodejnách se to týká zejména špatné vlhkosti vzduchu v místnosti, která má negativní vliv na životnost kytary.

O optimální vlhkosti a dalších způsobech péče pojednávám v kapitole Jak pečovat o kytaru.

2) Výroba kytary na zakázku (ruční výroba)

Výhody: Můžete si přesně říci, jaké parametry a "vychytávky" by měla vaše kytara mít. Největší výhodou je asi výroba nástroje na míru, tzn. že si vás dotyčný změří a vyrobí kytaru, která vyhovuje vaší tělesné velikosti. Můžete si zvolit i druh dřeva, druh mechaniky, vlastní monogram na přední desce...zkrátka "všechno", nač si vzpomenete, což se ale samozřejmě projeví na ceně:-) Pokud jste se rozhodli pro elektro-akustickou kytaru, můžete rovněž uplatnit požadavky na kvalitu snímače. Nelze opominout také fakt, že se dá očekávat jakási záruka kvality (ale není to podmínkou!), protože se jedná o jistou prestiž.

Nevýhody:

Cena (!)

3) Bazar, aukce, komisní prodej apod.

Předpokládám, že všichni víme, jaká jsou rizika této formy prodeje.

Někdy platí: "Odvážnému štěstí přeje."

V OBCHODĚ (ANEB JAK VYBRAT TU PRAVOU?)

Vřele doporučuji výběr s pomocí odborníka!!! Případná provize, kterou mu za to zaplatíte, je pořád nesrovnatelně nižší, než v případě špatného výběru!

Pamatujte, že cena nemusí být vždy zárukou kvality, a pro kytaru to platí dvojnásobně!!!

Nespoléhejte na to, co vám o kytaře řekne prodavač. Většinou není odborníkem na výběr kytary. Jen se ji snaží prodat.

Pakliže jste se přece jen rozhodli vybrat kytaru sami, potřebujete zejména:

1) Znalost základních technických parametrů a zákonitostí kytary.

Dřevo, ze kterého je kytara vyrobena, potřebuje k dlouhodobějšímu udržení dobrých rezonančních vlastností optimální vlhkost vzduchu. To bývá v obchodech řešeno zvlhčovačem vzduchu nebo také zvlhčovačem ve tvaru trubice umístěným ve vnitřku kytary (spíše u dražších nástrojů). Podrobněji o tom pojednávám v sekci Zásady péče o kytaru.

Zkontrolujeme všechny spoje - přilepené, přišroubované a zaklíněné části.

Kobylka - nesmí se ani trochu odlepovat ani nadzdvihovat přední desku.

Krk - nesmí se odlepovat od těla - zkontrolujeme spoj. Také musí být správně zasazený do vnitřku těla kytary.

Když podržíme kytaru vodorovně ve výšce očí, kobylkou směrem k sobě, krk musí být rovný a rovnoběžný s přední deskou. Nedíváme se na struny (jejich poloha se rovnoměrně zvyšuje, čím blíže jsou ke kobylce), ale na krk!

Pražce - mají být pevně zaklíněné do hmatníku tak, aby žádný z nich nepřečníval nad ostatní (všechny v jedné rovině). Rovněž by měly být zabroušené, bez ostrých hran.

2) Hudební sluch.

Poslouchejte kytaru! Je sice pravda, že naše kytara by měla být "fešanda", měla by se nám líbit. Přispívá to k většímu požitku ze hry i motivaci k ní. Ale nezapomínejme, že nejdůležitějším parametrem kvality je zvuk nástroje! Vzhled kytary vůbec nevypovídá o jejích zvukových vlastnostech!!!

Zahrajte si na každou strunu samostatně na všech hracích polích. Nikde byste neměli zaslechnout drnčivý, bzučivý, chrastivý zvuk. Tón musí být čistý. Výjimkou jsou specifické flamencové kytary, kde bývá dosažení chrastivého zvuku záměrem.

Nezačínejte zkoušet nástroj dokud nebude řádně naladěn!!! Pokud si svým sluchem nejste zcela jistí, požádejte prodejce o ladičku či rovnou o naladění nástroje.

Nenechte se ošálit líbezným zvukem akordů! Kvalitní kytara má výrazný každý tón zahraný samostatně. Některé tóny jsou vždycky o něco výraznější, rozdíl by však neměl být příliš markantní. Každý zahraný tón by měl přijatelně rezonovat. Vyvarujme se "plechovému" či "hluchému tónu".

Při hře akordů se zaměřte na vyrovnanost "basů" a "výšek" (tři horní basové a tři spodní melodické struny). Je sice hezké, že má kytara např. krásné pronikavé basy, ale uvědomte si, že vyniknout by měly všechny tóny (struny). Nevyrovnanost basů a výšek bývá velmi častým nedostatkem a spousta lidí při výběru chybuje, když se zaposlouchá jen do určitých tónů.

Zahrajte si akordy a jejich obraty ve všech možných polohách. Měly by všude ladit. Hmatník nekončí na 3.poli a nepokračuje jen "pro ozdobu" !!!

Dejte si pozor na ozvěnu!!! Místnost v prodejně, ve které kytaru zkoušíte, může díky příznivým akustickým vlastnostem a okolnostem zkreslovat skutečnou kvalitu nástroje. Podílí se na tom zejména přítomnost dalších kytar, ve kterých se vámi zahraný tón rozezní a déle rezonuje celou místností. Můžete mít potom mylný dojem, že to vše způsobila kytara, na kterou jste zahráli. Velký vliv má také stísněný prostor: Jste-li velmi blízko zdi nebo předmětu, který odráží zvuk, bude se vám opět nástroj zdát senzační. (Zkuste si schválně někdy zahrát proti okennímu sklu, v koupelně, proti zdi atp.)

3) Zkušenost se hrou na kytaru.

Některé poznatky můžete získat opravdu jen díky zkušenostem ze hry na nástroj. Znovu proto opakuji: Přenechte raději výběr odborníkovi!!!

4) Mít ponětí o tom, co je v dané cenové relaci možné a nemožné

Vše co jsem výše o výběru kytary napsal, má jeden háček: Cenu.

Pokusím se teď být co nejvíce objektivní, ale stanovit přesně cenové "stropy" je díky přesycenému trhu velmi obtížné. Nevylučuji tedy, že můžete mít štěstí a pořídíte bezva kytaru za úžasnou cenu. Jisté ale je, že pokud budete vědět, jak při výběru postupovat, máte k tomuto štěstí daleko blíže.

Zapomeňte tedy na to, že přijdete do obchodu s cca 5000,- a pořídíte kytaru, která nemá chybičku.

Výběr kytary pro dítě. Naprosto chápu obavy rodičů: "Proč bych měl do kytary investovat větší množství peněz, když nevím, zda s tím synek/dcerka za rok nepraští, protože už ho to nebaví?"

Pokud vás trápí finanční stránka (asi ano, koho ne?), doporučuji zvolit střední cestu:

Vyvarujte se dojmu, že všechny kytary zní přibližně stejně a pro dítě nemá kvalitnější nástroj valný význam.

Myslete na to, že pokud chcete dítě motivovat ke hře a sebezdokonalování, musí mít radost ze zvuku, barvy tónu. Jde v první řadě o samotný výsledek, kterým je píseň či skladba, kterou dítě zahraje, a ne o akordy, které už umí zmáčknout, rytmus, který umí zahrát, atp. Dítě které je vybaveno hudebním sluchem si velmi pravděpodobně vypěstuje odpor k tomuto nástroji, když se mu nebude líbit jak zní, a to i přesto, že všechny úkony provede správně! Nejhorší je, když dítě hraje perfektně, ale nic z toho nemá, neboť kytara nestojí za nic. Rozhodně není pravda, že talentovaný hudebník zahraje na jakoukoli kytaru perfektně. To je obyčejný žvást. (Dejte Jágrovi brusle ze 40. let a uvidíte, jak bude hrát :-)

Ted už k těm cenám:

Nešel bych pod částku 2500,-

V relaci od 2500 - 5000 se dá pohodlně sehnat nástroj, který je konstrukčně i zvukově přijatelný.

(Ale stejně tak se dá sehnat nástroj v relaci 5000 - 10000, který stojí za prd. To se může stát vždycky, pokud problematice nerozumíme.)

5) Čas a dobrou náladu

Vyzkoušejte co nejvíce kytar a z nich postupně vyčleňujte vybrané favority. Nenechte se odradit otráveným výrazem některých prodavačů, kteří vám dávají najevo, že už jste v prodejně moc dlouho a vymýšlíte si "hovadiny".

Také nezapomeňte, že pokud budete něčím stresováni a nebudete v dobré náladě, může vám i dobrá kytara připadat špatná, protože nebudete schopni se na výběr plně soustředit a do posuzování nástroje se mohou promítnout negativní emoce.

KOUPĚ KYTAROVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Co určitě potřebuji (bez čeho se neobejdu)?

Obal na kytaru; pokud jste se rozhodli pro klasickou hru, tak kytarovou stoličku pod nohu nebo přísavku (podpěrku) a stojan na noty.

Co se hodí?

Ladička, zvlhčovač, trsátka, stojánek na noty, čistící a leštící přípravky na struny a povrch kytary, sada nových (rezervních) strun, naviják na struny, speciální kytarová stolička, učebnice a zpěvníky, kapodastr, olej na promazání mechaniky.