NA ŽIDOVSKÉM HŘBITOVĚ

Na stromech mech
shody a neshody na schodech
hřbitovních

Je to pech ve mne,
anebo je to v nich?
Jednou budeš země
čistá jako sníh

Beze mne i bez Ní
líbezné bezpráví
hřbitovy bez trávy
kde vítr ztich

Břečťan objímá kámen, stromy
i těla zemřelých
Stromy však hubí jako domy,
jak kupce svatých knih

Stromy, Slunce, kaple, pomník
a naivní déšť
Ty rovy, co teď šlapeš po nich,
za nimi jdeš?

Okap plive poslední hořké
rozmoklé chuchvalce sněhu.
Bylo tomu na jaře,
co jsem byl na židovském
hřbitovu splácet něhu