NECH OČI ZAVŘENÝ

Nech oči zavřený,

ať je pravda krásná.

Nech oči zavřený,

ať vítězí cit.


Nech oči zavřený,

ať očista je spásná.

Nechej je zavřený

a nepřestávej snít.


Můžeš utýct do města,

můžeš utýct na venkov.

Doba je hrozná,

ale před životem neutečeš,

děvenko.


Budoucnost je nejistá

a minulost na tečku.

Za právo se rvi,

ale před sebou neutečeš,

chlapečku.


Nech křídla rozpjatá,

aspoň na pár vteřin.

Nech křídla rozpjatá,

a rozrážej vzduch.


Nech křídla rozpjatá,

já tolik pevně věřím.

Nechej je rozpjatá

neboť víra není bůh.