Ó VILLONE!

Ospalá je pláž.
Nedělní slunce hřeje.
Svých listů beznaděje
se ptáš:

Ó Villone, bratře!
Kam jen ses mi poděl.
Malíř múzu natřel
a v igelit ji oděl

Ó Villone, brachu!
Tenata čpí hrůzou.
V bleděmodrém nachu
slzy nepomůžou

Kolik tváří máš?
Schovaných v tůňce, kde je
zrcadlo, které kleje
tu tvář.

Ó Villone, bratře!
Kam jen ses mi poděl.
Malíř múzu natřel
a v igelit ji oděl

Ó Villone, brachu!
Tenata čpí hrůzou.
V bleděmodrém nachu
slzy nepomůžou