STUDENTSKEJ ŽIVOT

Studentskej život.
Prsty vod strun zvohejbaný.
Studentskej život.
Včera noční, ztítra ranní

směna ve fabrice.

Studentskej život.
Prsty vod strun zvohejbaný.
Studentskej život.
Někdy voprus, milá paní,

milí rodiče!

Pořád unikám
vzhůru do nikam.
Pořád utíkám,
ani nevím kam.

V jiný dimenzi
na oběd do menzy.
V silný averzi
šetřím na penzi.

Studentskej život.
Prsty vod strun zvohejbaný.
Studentskej život.
Stresem narušený spaní.

Silný caprice.

Studentskej život.
Parametry předepsaný.
Sudentskej život.
Prý neplatičů daní.

Po zemi plazí se.

Ta paní za sklem
vypadá zhasle.
Neřeknu nashle
dokud sklo nepraskne.

Sedí za kasou
s tupou grimasou.
S očima v sloup,
že bys je vydloub.