SVOBODA

Tak jak nám podzim ustlal

já všechno zlé jsem ustál

a schoval rozum pod listí


Tak jako vítr v polích

pomyslím na cokoli

i v kraji plném závisti


Svoboden jsi v sobě sám

a je jedno kudy kam

kdy a jak chceš dojít

V okolí nic nenajdeš

ať je slunce, ať je déšť

ať třeba obojí)


Jak ryby v kalné vodě

hledáme vinu v době

a sebou jsme si nejistí


Trnouce v mrtvém bodě

voláme po svobodě

-snad nám ji konzum zajistí


Svoboden jsi v sobě sám

a je jedno kudy kam

kdy a jak chceš dojít

V okolí nic nenajdeš

ať je slunce, ať je déšť

ať třeba obojí)