• Dohmat avfafsaf afafaf
 • Kytarové výrazy popis
 • arpeggio avfafsaf afafaf

D

Dohmat - vzdálenost struny od vrcholu 7. pražce, pokud ji rukama zmáčkneme na prvním a posledním hracím poli zároveň

K

Kobylka - součást přdní desky, která podpírá struny a pomáhá přenášet vibrace do ostatních částí nástroje, které svojí rezonancí vytvářejí chvění okolního vzduchu a tím i zvuk.

Krk - má zpravidla plochou nebo mírně vyklenutou svrchní stranu opatřenou tzv. hmatníkem, nad nímž jsou napjaty struny. Slouží jako podpora strun.

P

Pražec - upevněn příčně na krku, obvykle po celé šíři. Kovové pásky vsazené do hmatníku. Pražce rozdělují krk na části které odpovídají hudebním intervalům, nejčastěji na půltóny. Jedna oktáva pak odpovídá vzdálenosti dvanácti pražců. Tisknutím strun prsty mezi pražci jsou zkracovány znějící části strun, čímž se dosahuje změny hraného tónu.

Očíslování pražců

Jako první pražec se bere první příčná tyčka, ne ale však ta, co odděluje hlavu kytary od hmatníku, to se nazývá nultý pražec. Pro lepší orientaci na hmatníku bývají některé pražce označeny tečkou, případně jiným symbolem (více info v sekci hmatník):

 • 3. pražec (1 tečka)
 • 5. pražec (1 tečka)
 • 7. pražec (1 tečka)
 • 9. pražec (1 tečka)
 • 12. pražec (2 tečky)
 • 15. pražec (1 tečka)
 • 17. pražec (1 tečka) (většinou jen u el. kytar)
 • 19. pražec (1 tečka) (většinou jen u el. kytar)
 • 21. pražec (1 tečka) (většinou jen u el. kytar)
 • 24. pražec (2 tečky) (jen u některých el. kytar)

 

Přední deska - vrchní díl těla nástroje, na němž nalezneme kobylku a rezonanční otvor. Má zásadní vliv na výslednou kvalitu zvuku kytary. Podle dílu dřeva ji členíme na masiv, polomasiv a překližku.Na spodní straně bývá osazena tzv. žebry, které ovlivňují rezonanční vlastnosti.

Sul ponticello

Sul tasto

Arpeggio 

Trylek

Mordent

Tremolo

Flažolet

Legato

Staccato

 

 

Použitý zdroj: Wikipedie