JAK SPRÁVNĚ NALADIT KYTARU?

Ladění kytary - jak správně naladit kytaru pomocí ladičky, sluchu nebo jiného hudebního nástroje.

NEŽ ZAČNEME LADIT

Proč kytara neladí?

Pokud nám kytara při hře neladí, nemusí to nutně znamenat, že máme struny špatně naladěné. Příčinou může být také ohnutý krk, příliš velký dohmat, vystouplé pražce, či jiná závada! Pokud má vaše kytara některou z těchto závad, nemusí při hře ladit, ať už máte struny naladěny jakkoliv přesně.

BEZ LADIČKY

Jen s pomocí vlastního sluchu

Jak už jsem výše napsal - být schopen naladit kytaru sám, jen s pomocí vlastního sluchu, je ideální. Ale mějme na paměti, že nejde jen o to, aby struny ladily navzájem, ale abychom také trefili přesnou frekvenci tónu, bez čehož se neobejdeme při hře s dalšími nástroji (zvláště ty s pevným laděním). Pokud kytaru podladíme nebo nadladíme, nemusí to dělat dobře strunám a navíc, při přehnaném nadlazení hrozí vytrhnutí kobylky a zkroucení krku.

image/svg+xml Created with Snap

Použitím tónu jiného nástroje

Je také efektivní způsob, ale pomocný nástroj nemusí být vždy dobře naladěný.

Ladění kytary podle jedné naladěné struny

K tomu abychom kytaru naladili nám stačí mít trochu sluchu a správně naladěnou alespoň jednu strunu (nejpraktičtější je asi e1 nebo e6.) K tomu použijeme kovovou nebo foukací ladičku nebo jiný nástroj.

Způsobů, jak poté postupovat je mnoho. Nejčastější jsou tyto dva:

1) Pomocí pravidla 5. pole

Je v tom logika:

Příklad: máme naladěnou strunu e1 (spodní).

Budeme ladit strunu H - tato struna zmáčknutá na 5. poli nám musí znít stejně jako zahraná prázdná struna e1 (neboť tam leží tentýž tón). Dolaďujeme jí, dokud nebude znít stejně. Pro lepší pochopení si znázorněte tóny na hmatníku kytary.

Ladíme strunu G - zde se nachází jediná výjimka - tón h se nachází na 4. poli, takže zmáčkneme strunu na 4. poli a postupujeme stejně, jako v předchozím případě.

Ladíme struny D, A, E6 - opět zmáčkneme na pátém poli a dolaďujeme k předešlé naladěné struně.

2) Pomocí flažoletů

S LADIČKOU

Elektronická ladička

elektronická ladička

Tato ladička nám asi jako jediná nabízí možnost kytaru naladit, ať už je náš sluch jakkoli vyvinutý. Další výhodou je možnost ladění i za přítomnosti většího hluku. To vše ale za předpokladu, že máme nabitou baterii a umíme s ladičkou zacházet. Jsme tedy velmi závislí na baterii, a vůbec na dalším předmětu navíc, který s sebou musíme nosit. Pokud ladičku zapomeneme doma nebo nám zrovna přestane fungovat, tak kytaru pravděpodobně nenaladíme.

Tyto ladičky mívají zabudované ještě další funkce, jako např. metronom, ladění do různých frekvencí či ladění jiných nástrojů (baskytara).

Na co si dávat pozor při ladění:
  1. Zvažte, zda baterie již nepotřebuje vyměnit.
  2. Zkontrolujte, zda máte zapnuté ladění pro kytaru.
  3. Ověřte frekvenci, na kterou chcete ladit. Standardní ladění je na 440Hz. Pokud se rozhodnete pro jinou frekvenci, vezměte v potaz, že váš nástroj nemusí v této frekvenci dobře rezonovat. Drtivá většina kytar je konstruována právě na 440Hz. Navíc pokud budete hrát společně s jinými nástroji, dá se předpokládat, že budou naladěné na 440Hz, zvláště ty, které mají pevné ladění (piano, dechové nástroje,..). Frekvenci ladění většina ladiček ukazuje na displeji přímo při ladění (viz obr. níže).
  4. Položte ladičku co nejblíže k rezonančnímu otvoru. (Platí jen pokud nemáte typ ladičky, který se upevňuje na hlavu kytary.)
  5. Ujistěte se, že struna, kterou napínate je opravdu ta, kterou chcete ladit (někdy máte pocit, že napínáte např. strunu D, ale přitom otáčíte G).
  6. Myslete na to, že pokud budete ladit strunu H, ladička bude ukazovat písmeno B, což znamená totéž, akorát že v americkém ladění. V našem značení písmeno B označuje o 1/2 tónu sníženou notu H.

Nejsem příliš velký příznivec elektronických ladiček, protože při jejich používání si málo trénujeme sluch. Když ladíme strunu podle tónu, který posloucháme, trénujeme hudební paměť a jsme pak blíže k tomu, abychom naladili sami, bez jakékoli pomůcky. Což je ideální situace.

Foukací ladička

foukací ladička

funguje na principu malé "harmoniky", jejíž každá píšťala představuje tón jedné struny. Nevýhodou může být potřeba sluchu a při špatném zacházení možnost přefouknutí jazýčků.

Kovová ladička

ladička akustická

Má velkou výhodu díky své přesnosti, jednoduchosti, odolnosti i velikosti. Ladičku držíme za nožičku, rozechvějeme uhozením o nějaký předmět, poté položíme konec nožičky na přední desku kytary a měl by nám znít tón A o frekvenci 440Hz, což je na kytaře struna e1 zmáčknutá na 5. poli. Pak už postupujeme podle pravidel ladění podle jedné nalazené struny.